Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Apotheek Janssen

Graaf d'Ursellaan 19

8301 Knokke-Heist

Hoofdapotheker: Ilse Janssen

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0426.331.232

Machtigingsnummer APB: 310911

Telefoonnummer: 050 51 29 04

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.